مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به تولیدکنندگان کمک می کند تا چرخه عمر مشتری را مدیریت کنند، از تماس اولیه تا فروش، تولید و خدمات نگهداری و پشتیبانی پس از فروش. می توانید به راحتی  تاریخچه ارتباطات آنها و تاریخچه خرید پیدا کنید

با کارشناسان با تجربه ما گفتگو کنید

مشکلی را با آنها مطرح کنید، از راهکارها شگفت زده خواهید شد.
بیایید گفتگو کنیم